Limbodans

Limbodans

Afsted det går...

Hvem er bedst til Limbodans?

Hæng en kost eller pind op imellem to ting, Alternativ kan 2 personer holde en kost eller pind i begge ender.

Deltagerne skal stå i en række og skal prøve, at gå under kosten. Når alle deltagere er kommet igennem den første runde, sænkes kosten og alle skal på ny prøve, at danse under kosten.

Dette forsætter indtil der er en person tilbage, som har vundet.

Huskeliste

  • - Kost, pind eller lignende, snor kan også bruges
  • - Musikken, gerne med "limbo sangen"
  • - Præmie til vinder

TOP